Địa chỉ

Số 09 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 19 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

Số điện thoại

0949387868